UMUNTU WISOBANUKIWE

ZABURI 139:13-14 Urugero rw’ingenga mikorere y’umubiri rugizwe nurwungano nihuriro ry’ingingo zihora ziteguye gukora umurimo wagutse kandi wurusobe by’umwihariko urusobe rw’igogora rushinzwe kunoza ibyo kurya kugezubwo bihinduka amaraso atembera. 1. Amaraka umuhogo, igifu, umwijima, agasabo k’indurwe, urwagashya, amara mato, ubunero. Ibitangaza bikorerwa mu mubiri ingirangingo zikorera mu ruhu zikora melanine zikumira imirasire y’izuba ngo ye konona…